Alapítványunk létrejöttét, a legtöbb civil szerveződéshez hasonlóan, az indokolta illetve generálta, hogy a negatív környezeti változásokat és hiányállapotokat figyelve tervezgetni kezdtük a lehetséges megoldásokat és a szükségek betölthetőségének reménysége rövidesen meg is határozta a fő irányvonalakat. A viszonylag közeli múltban, éppen az ezredfordulón egy maroknyi elszánt ember, 10-12 önkéntes – úgymond „felsőbb utasításra” – elkezdett rendszeresen találkozni Gödöllőn azzal a határozott céllal, hogy feltárják azokat a társadalmi torzulásokat, melyek alapvetően determinálják a mindennapok emberi kapcsolatait, illetve láthatóvá tegyék az általános értékválság okozta károkat, és hogy meghatározzák az ezekkel szemben „alulról jövő kezdeményezésként” is alkalmazható lehetséges megoldásokat. Már akkor az volt a látásunk, hogy a megfelelő helyről igényelve a segítséget hathatósan felvehetjük a harcot ezekkel az alattomos hatásokkal és kiváltó okaikkal szemben. Elképzelésünk szerint a keresztyén értékrend kiindulópontként alkalmas arra, hogy személyes elfogadása és alkalmazása, azaz megélése esetén mind az egyén, mind a kapcsolatok és mind a magasabb kommunikáció szintjén áttöréseket hozzon a helyreállás irányában. Akkoriban, még alapítványi kereteken kívül elindult egy közbenjárás, ami előbb leginkább az emberek mentális állapotának és személyes kapcsolataik helyreállítására irányult, majd később egyre inkább a szociális problémák orvoslására is. Ez alakította a későbbi alapítvány kezdeti kapcsolatait is – Önkormányzat, Forrás Családsegítő, Máltai Szeretetszolgálat, oktatási és egyházi intézmények – , majd az alapítvány létrejöttét magát, mely 2008-ban történt meg. Nevünkben és szlogenünkben ezért van szó a megújulásról, nemzedékekről és a tevékenykedésről, mert hisszük, hogy életfontosságú minden gödöllői, vagy Gödöllőhöz valamilyen módon kapcsolódó ember számára a pozitív irányú változás, melynek egy része az egyének jó egymáshoz fűződő attitűdjétől függ, másik része pedig az ebből adódó általában önkéntes tevékenységek helyesen motivált hozzáadott értékéből ered.

Megalakulásunk óta számos változást éltünk át, hiszen azóta önkénteseink száma 20-40 fő körül mozog az igényektől függően, kapcsolataink megerősödtek illetve kiegészültek, mint például a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Palánta Misszió, Alpha Magyarország Alapítvány, Ellel Ministries Hungary, és tevékenységeink köre is bővült.

Támogatóink között találhatunk Gödöllő város Önkormányzatán kívül cégeket, szervezeteket és magánszemélyeket is – ez utóbbiak az adó 1% felajánlásán kívül céladományokkal is támogatják küldetésünket.

Jelenleg igénybe vehető szolgálataink: – szociális segítségnyújtás, melyekben a városi hivatalos szolgáltatókkal és más, szintén ezen a területen tevékenykedő civil szervezetekkel és egyházi intézményekkel, gyülekezetekkel működünk együtt, melyek során immár nem csupán bizonyos alkalmakkor (2017 elejéig jellemzően az Élelmiszerbankkal történő gyűjtő akciókat követően, az elmúlt években 3-5t körül 1-2 alkalommal kb.30-40 családnak) tudunk élelmiszert segítségként eljuttatni rászorultaknak, hanem most már a Civil Kerekasztal Egyesület és az Önkormányzat támogatását élvezve, az Élelmiszerbank Egyesülettel szerződve az „Élelmiszermentés” keretében, rendszeresen, állandó helyen és szervezetten! (2017-ben ~ 30t, 2018-ban ~ 50t, 2019-ben 91t /700-800 fő havi rendszerességgel a TESCO-ból, ALDI-ból, KFC-ból és a JóKenyér Pékség-ből származó maradék élelmiszer. Több más civil szervezet önkénteseivel együtt végzik önkénteseink a munkát – Nagycsaládosok Országos Egyesületének gödöllői FÉSZEK szervezetével, Polgárőrséggel, Nyugdíjas Klubbal, Szeretet Lángja Gyülekezettel ). Igény esetén tüzelőt is tudunk pótolni; a ruhagyűjtésünk folyamatos, vagy különböző felajánlásokból szintén használt de még jó állapotú háztartási eszközöket is eljuttatunk a kliensekhez a város kapcsolatrendszerét használva; – mentálhigiénés szolgáltatásaink: – lelkisegély-szolgálat; – életvezetési tanácsadás; – Női Kör, Férfi Tréning és TiFi, melyeket különböző rendszerességgel tartunk és a különféle élethelyzeti problémákat beszéljük meg; – ideológiai nevelést biztosít az Alpha Kurzus és TiFi Alpha, melyeket igény szerint szervezünk és „Az élet nagy kérdései”-vel foglalkozunk irányt mutatva a mindennapi problémák kaotikájában; – a társas kapcsolatok terén a Jegyesoktatás preventív jellegű , valamint a Házas Randi, vagy Házas Kurzus, amit szintén igény szerinti szervezésű és kifejezetten a párkapcsolatok helyreállására és a normális családi életre fókuszál; – szervezünk még előadásokat különböző témákban, mint pl. függőségek veszélyei , drog-prevenció, pályaválasztás, önkéntesség, szociális érzékenyítés fiataloknak, családi értékek, helyes párkapcsolat és szexualitás, világképek és ideológiák. Működik Baba-mama klubunk is.

Fontos megemlítenünk nyári táborainkat, melyek rendszeresen működnek; -a TiFi-tábor 11 évet tudhat maga mögött, az idei napközis gyermektábor ez évben pedig már a 7. lesz. Film-klubot időszakosan szervezünk.

Szolgálataink mind a prevenció, mind a rehabilitáció szintjén működnek.

Az előbb említetteken kívül alapítványunkat leginkább azok ismerhetik, akiknek gyermekei általános-iskolás korúak, hiszen a húsvéti és karácsonyi időszakban bábcsoportunk rendszeresen látogatja az oktatási intézményeket (meghívásos alapon), vagy azok, akik látogatják a városi rendezvényeket, mint a Házasság

Hete, Családok Hónapja, Anyák Napja, Gyermeknap,Természetfilm Fesztivál, Belvárosi Napok, Arbofeszt, melyeken szintén évek óta részt veszünk a „Meghallgat-Lak” sátorral, melyben nyugodt körülmények között lehetséges személyes lelki beszélgetéseket folytatni felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt, illetve bábelőadásokkal és kreatív gyermekfoglalkozásokkal (évente kb.4000 gyermeket, és kb 2-300 felnőttet –szülők, pedagógusok- érint ). Ezek a bábelőadások erkölcsi mondanivalókat közölnek és ezeken keresztül értékeket adnak át, melyek gyermekeink élhetőbb jövőjét célozzák meg. A gyermekek az előadások során kapnak ajándékba egy CD-t, melyen a bábelőadás hanganyaga található és egy kis munkafüzetet, mely a mondanivaló feldolgozását segíti és mindezek használata során azt látjuk, hogy évről-évre egyre inkább elmélyül a gyermekekben a morális üzenet. Az elmúlt években már néha szükséges volt felállítanunk egy második bábcsoportot is, mert megnövekedtek a környező településekre szóló meghívások is művelődési házakba, gyülekezetekbe vagy éppen a fóti Gyermekvárosba, de ez ingadozó igényt mutat.

Diákoknak az IKSZ keretében önkéntes foglalkozást tudunk biztosítani és erről igazolást is adhatunk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években gospel csapatunkkal állandó szereplői lehetünk a városi Adventi Vásárnak is ahol a Civil Karácsonyon zenélhetünk, illetve a Civil Ház átadó ünnepségén ők szolgáltatták a műsort.

Alapítványunk egyik alaplátása az is, hogy a városi civil szervezetek összefogva, egy fedőszervezet irányítása és egyszersmind képviselete által hatékonyabban segítsék a város vezetését, közösen egyre szélesebb körben kiszolgálva a lakosság növekvő igényeit az élet különböző területein. Örömmel mondhatjuk el, hogy ebben a folyamatban, a Gödöllői Civil Kerekasztal kialakulásában szervezetünk ott lehetett és a Civil Koordinációba igazgatónkat delegálhattuk.

Részletesebb információkat az info@mnalapitvany.hu címen kaphatnak a kedves érdeklődők. A bábcsoportról Pál Anikótól pal.aniko73@gmail.com címen lehet informálódni, az alapítvány egyéb dolgairól az igazgatótól: Szabó Sándor szabsanyi61@gmail.hu , vagy a kuratórium elnökétől: Rottmayer Barnabás mna.alapitvany@gmail.com címeken lehet.

KITELEPÜLŐS SÁTOR
MEGHALLGAT-LAK
HÁZAS-KURZUS
KÖNYVES STAND
GOSPEL-CSAPATUNK KÉT TAGJA
GÖDÖLLŐI CIVIL KEREKASZTAL
KOORDINÁCIÓJA
Partnereink

Szeretet Lángja Gyülekezet – Web | Facebook
Pécsi Omega Gyülekezet – Web | Facebook
Ellel Ministries Magyarország – Web | Facebook
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Web | Facebook
Gödöllői FÉSZEK Nagycsaládos Egyesületet – Web | Facebook

Omega Gyülekezetek Hálózata – Web | Facebook
Alpha Alapítvány – Web | Facebook
Magyar Élelmiszer Bank – Web | Facebook
Gödöllői Civil Kerekasztal – Web | Facebook

Támogatóink

Gödöllő Város Önkormányzata – Web
Peri-Scope Bt
Palánta Misszió – Web
Palánta Sorsfordító Alapítvány – Web
Nemzeti Együttműködési Alap – Web