• Az  M.N.A. alapításának oka és elindítója, az a felismert probléma, hogy sok ember  lelki és egzisztenciális válság következtében a társadalom perifériájára szorul. Innen csupán az állami gondoskodás által (amely elsősorban az életben maradás feltételeit biztosítja) önerőből  nem  tudnak helyre állni, vissza illeszkedni a társadalomba.
  • „Megálmodott” célunk lett egy olyan alapítvány létrehozása, mely  elsődlegesen  önkéntes (de később főállású is) munkatársak bevonásával a lelki (pszichológiai) problémák helyreállításával kezdi a munkát. Meggyőződésünk, hogy erős lelki és erkölcsi helyreállás nélkül lehetetlen tartósan a társadalom által diktált versenyhelyzetekben felszínen (talpon) maradni.
  •   A lelki megerősödési szakaszt követi a munkahely keresés és beilleszkedésben való segítség.— Célunk más társadalmi szervezetekkel ( polgármesteri hivatal,Családsegítő stb.) illetve vállalkozókkal karöltve olyan munkahelyek létre hozása, fenntartása ahol a vissza-, beilleszkedés ezen fázisában dolgozhatnak, és ezáltal saját bevételhez jutnak az emberek (gondozottak).— természetesen többek számára állandó, végleges munkahelyként is működhetnek ezek a lehetőségek. ( ilyen pl: az önellátó tanyagazdaság, állattenyésztés, mezőgazdasági termelés valamint az építőipari és erdészeti kisegítő munkák)— Célunk ezen munkahelyek létrehozásánál helyi, országos, Uniós pályázatokon nyert anyagi források, helyi gazdasági szervezetek felajánlásainak bevonása és a munkahelyek önfenntartóvá tétele.
  •  A fent említett célok eléréséhez szükségesnek tartjuk egy egyszerűen felszerelt bentlakásos intézmény működtetését, ahol a szükséges lelki és egyéb segítség mellett 24- órás felügyelet lenne biztosítva.
  •  Bár alapítványunk fiatal, az elmúlt években még „ alapítványi kereten” kívül a fent említett tevékenységeket már végeztük, és több kitűzött célt megvalósítottunk. Ez egy felkészült önkéntes csapat aktív közreműködésével valósulhatott meg. Ennek eredményeként több személy részben illetve  egészen, lelkileg és egzisztenciálisan helyre állt és teljes étékű tagja lett társadalmunknak.
  •  Az elesett emberek érdekében végzett tevékenységeink körébe tartozik még a Magyar Élelmiszer Bankkal közösen szervezett és önkénteseinkkel lebonyolított élelmiszergyűjtő akciók. A begyűjtött adományok rászorultakhoz való eljuttatását is alapítványunk végzi.
  •  A városi Forrás Családsegítő Szolgálattal kapcsolatban állóknak olyan segítséget nyújtunk, mely  kiegészíti az alapellátásokat: házak ,lakások lakhatóságának fenntartásában nyújtott szakipari segítség és egyéb pl. lakberendezési tárgyak, eszközök cseréje, pótlása. Szükség szerint tűzifa adományozás és tűzifa szállításában is segítettünk.
  •   A Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal közösen olyan filmklubokat szervezünk, amelyek utáni  beszélgetésekben lelki segítségnyújtásra nyílik lehetőség.